Hemelwaterafvoer

Hemelwaterafvoer is het systeem dat wordt gebruikt om regenwater af te voeren en weg te leiden van gebouwen en verharde oppervlakken, zoals straten en parkeerterreinen. Dit systeem is ontworpen om te voorkomen dat regenwater zich ophoopt en schade veroorzaakt aan gebouwen of overstromingen veroorzaakt op straten en wegen.

Voorkomt schade

Hemelwaterafvoer omvat meestal een netwerk van goten, regenpijpen en putten die het regenwater opvangen en afvoeren naar een geschikte locatie, zoals een rioolstelsel, een regenwateropslagtank of een natuurlijke waterafvoer, zoals een sloot of een vijver. Het doel van hemelwaterafvoer is om te zorgen voor een gecontroleerde en efficiënte afvoer van regenwater, zodat het geen schade aanricht. Zo is het ook nuttig, bijvoorbeeld voor irrigatie of grondwateraanvulling.

Schade aan de dakgoot? Laat de dakgoot repareren.

Onderdelen van hemelwaterafvoer

Er zijn verschillende componenten die deel uitmaken van een typisch hemelwaterafvoersysteem:

  1. Goten: we installeren goten meestal aan de rand van daken. Ze vangen regenwater op terwijl het van het dak stroomt. Ze leiden het water naar de regenpijpen.
  2. Regenpijpen: Regenpijpen zijn verticale buizen die het water vanuit de goten naar beneden leiden. Ze zorgen voor een gecontroleerde afvoer van het regenwater naar de grond of naar een ander afvoersysteem.
  3. Putten en afvoersystemen: putten worden op strategische locaties geplaatst om overtollig regenwater op te vangen. Putten voeren het water af naar het rioolstelsel of naar een regenwateropslagtank, afhankelijk van de situatie.
  4. Regenwateropslag: in sommige gevallen wordt regenwater opgevangen. Bovendien slaan veel mensen het op voor hergebruik, bijvoorbeeld voor irrigatie van tuinen of het doorspoelen van toiletten. Hiervoor gebruiken we regenwateropslagtanks.